GARANTIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1   NAUTEC ENGINEERING B.V. geeft één jaar garantie op productie- en materiaalfouten op al hun producten, onder voorwaarde dat de producten onder normale omstandigheden gebruikt worden. Het jaar garantie gaat in vanaf het moment dat NAUTEC ENGINEERING B.V. de producten verkoopt (aan de eerste afnemer).
1.2   Binnen de garantietermijn, en conform de garantievoorwaarden, zal NAUTEC ENGINEERING B.V. de defecte delen, die onderhevig waren aan normaal gebruik, vervangen of repareren.
1.3   De garantie is echter aan beperkingen en uitzonderingen onderhevig welke hierna vermeld worden.
2.  Condities en beperkingen:
2.1   NAUTEC ENGINEERING B.V.'s aansprakelijkheid is beperkt tot reparatie of vervanging van onderdelen die defect zijn door fabricage- of materiaalfouten.
2.2   NAUTEC ENGINEERING B.V. is niet verder aansprakelijk. NAUTEC ENGINEERING B.V. is ook niet aansprakelijk voor indirecte verliezen opgetreden door het defect, inclusief operationele verliezen, winstverlies, of schade aan roerende of onroerende goederen optredend terwijl de bedoelde producten in bezit zijn van de koper.
2.3   De koper alleen draagt de verantwoordelijkheid en het risico aangaande de geschiktheid van de producten voor het doel waarvoor ze gebruikt worden. NAUTEC ENGINEERING B.V.  is in dit opzicht niet aansprakelijk.
2.4   NAUTEC ENGINEERING B.V. is niet aansprakelijk voor defecten die ontstaan door het gebruik van hun producten voor doelen waar ze niet voor bedoeld zijn of voor defecten die ontstaan door incorrecte installatie, corrosie, ultraviolette degradatie, gebrek aan onderhoud, of elke incorrecte verandering van of reparatie aan het product gedaan door de koper. NAUTEC ENGINEERING B.V. is tenslotte niet aansprakelijk voor normale slijtage of waardevermindering.
2.5   NAUTEC ENGINEERING B.V. is niet aansprakelijk voor service uitgevoerd door iemand anders dan geautoriseerde NAUTEC ENGINEERING B.V. vertegenwoordigers, tenzij zulke service is uitgevoerd volgens de richtlijnen die door NAUTEC ENGINEERING B.V. zijn voorgeschreven en volgens goed vakmanschap.
2.6   De koper zal NAUTEC ENGINEERING B.V. zonder vertraging schriftelijk informeren aangaande defecten zodra deze geconstateerd worden. Producten die onder garantie behandeld worden, dienen ter reparatie aan NAUTEC ENGINEERING B.V. gestuurd te worden, tenzij een andere schriftelijke afspraak is gemaakt.
2.7   NAUTEC ENGINEERING B.V. dekt in een garantiekwestie geen kosten aangaande transport of manuren. De koper zal deze kosten voldoen.
3.   Uitzonderingen:
3.1   NAUTEC ENGINEERING B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade aan schepen, uitrusting, eigendommen of mensen door defecten in NAUTEC ENGINEERING B.V.'s produkten. 
3.2   De firma's producten zijn onderhevig aan voortdurende ontwikkeling, als gevolg daarvan heeft NAUTEC ENGINEERING B.V. het recht om ontwerp en specificaties te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
4.   Algemene voorwaarden:
4.1   De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met NAUTEC ENGINEERING B.V gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod van NAUTEC ENGINEERING B.V. De algemene voorwaarden kunnen hier gedownload worden.

Lees meer over Nautec Engineering B.V.